Angst

Angst is nooit een goede raadgever geweest! Laat ik daarmee beginnen.

Ook in mij zit er angst en dat maakt mij onzeker. Angst om mensen kwijt te raken. Angst om de mensen die van je houden te kwetsen. Angst om mezelf te laten zien. Angst om het niet goed te doen.

Ik baal van de onzekerheid die angst je geeft  en het verlammende effect van angst,  al begrijp ik precies waar het vandaan komt. Het precies weten maakt het niet echt beter.

Dus praten! Met mezelf…met een therapeute en vooral de angst niet laten winnen want als de angst wint…dan wint de eenzaamheid. 

Sterk zijn en blijven…het kost veel…maar het is het absoluut waard!

Angstig zijn en blijven…het kost veel…maar dat is het absoluut niet waard!

Angst mag en zal nooit mijn raadgever worden! 

Liefde..Vertrouwen…Kracht… dat zullen mijn raadgevers zijn!

Advertenties

Veranderingen

Waarom is het voor zoveel mensen toch zo moeilijk om veranderingen te accepteren? Mijn leven is in de afgelopen 11 maanden ingrijpend veranderd en ikzelf als persoon ook. Een ding zal nooit veranderen en dat is mijn missie om de wereld voor anderen, die het moeilijk hebben, een betere plek te maken. Door te communiceren en vooral door taboes heen te breken. Helaas is dat in de praktijk niet altijd mogelijk, doordat de mensen waar je mee wilt en soms moet samenwerken, blijven hangen in het stuk eigenbelang, persoonlijke vetes en financieel belang. 

Dat kan al gaan over zo iets simpels als de naam of locatie van een evenement. Er zijn sterke argumenten tegen de locatie bv. maar het moment dat je daar iets van durft te zeggen, zien ze dat als een oordeel. Zelfs als je met een alternatieve, gratis locatie komt, blijven ze hangen in hun persoonlijke strijd, wat het gezamenlijke doel absoluut niet ten goede komt. En als blijkt dat de “gezamelijk” gekozen naam de lading niet dekt…waarom daar dan toch wanhopig aan blijven vasthouden? 

Voor mij staat vast, dat je anderen alleen kunt helpen door naar de wereld te kijken vanuit hun standpunt en niet vanuit onze eigen, westerse blik. Daar bedoel ik mee , dat veel stichtingen en hulporganisaties een dubbele agenda hebben , waar de echte hulp onder lijdt.  Laten ze stoppen met alleen naar zichzelf te luisteren…laten ze leren communiceren…laten ze leren echt te luisteren. We kunnen de wereld, die we zelf gecreëerd hebben, absoluut een betere plaats maken, maar daarvoor zal ons eigenbelang echt naar een ander plan moeten en zelfs niet meer van belang moeten zijn. 

Laten we het gezamelijke doel eens zwaarder laten wegen dan onze persoonlijke frustraties. Dan zouden we misschien echt wat kunnen veranderen! 

Het vervolg  08-03-2017

“Follow the Sun”Dat is wat mijn vriend Thomas mij schreef in zijn afscheidsbrief. Hij kon niet accepteren dat hij gay was en seropositief. 

Ik was en ben al jaren actief op het gebied van acceptatie en praten over HIV. Ik ben dit jaar zelf 12 jaar seropositief en heb daar nooit een geheim van gemaakt. Al jaren ondetecteerbaar, wat inhoudt dat je het virus ook niet meer door kan geven.

De zelfmoord van Thomas heeft de urgentie van mijn missie duidelijk gemaakt. De verhalen moeten verteld worden. We kunnen en moeten van elkaar leren.

Het gaat om levens die door onwetendheid verwoest worden, moeders uit Italie ,die door onwetendheid hun kind kwijt raken, families in Zuid-Afrika waar bijna elk familielid overleden is aan AIDS, mannen en vrouwen uit landen als Turkije, Roemenië, Brazilie, Suriname, Verenigde Staten, die in angst leven, angst om eerlijk te zijn, angst om veroordeeld en gekleineerd te worden. 

Door hun verhalen te vertellen kunnen we de onwetendheid wegnemen. Laten we HIV en AIDS een gezicht geven.

Na in 2013 de HIV monologen op de planken gebracht te hebben ( alleen opgevoerd in Amsterdam), is het voor mij heel duidelijk dat het internationaal moet. 

Sex is internationaal…de enige taal die we allemaal spreken. 

Door de verhalen te laten vertellen, kunnen we veel leren van elkaar en nog veel belangrijker: veel afleren..niet veroordelen, niet met een vinger wijzen, want door naar de verhalen van anderen te luisteren groeit bij de onwetende medemens hopenlijk het inzicht, dat HIV en AIDS iedereen aangaat die sexueel actief is. Hetero of Homo.

Het enthousiasme waarmee Marjo en Marieke mijn ideeën ontvingen is voor mij hartverwarmend en geeft ook de urgentie aan. We kunnen voor dit project alle financiële steun gebruiken. Zie je ook de urgentie en wil je bijdragen, schroom niet om iets van je te laten horen!

We gaan het voor elkaar krijgen…de verhalen zullen verteld worden! 

Follow the Sun

That is what my friend Thomas wrote to me in his farewellnote. He could not accept being gay and HIV positive.

This year I will be HIV posotive for 12 years and from the start I decided never to keep it a secret and also decided to try to let people talk about it. I am undetectable for years, that means that you cannot transfer the virus to anybody. 

Thomas his suicide showed me the urgency to tell the stories. That is the only way we can learn.

Lives are destroyed because of a lack of knowledge. Mothers who lose their child in Italy, families that are suffering because of HIV and AIDS in Africa, man and woman from countries like Turkey, Romania, Surinam, Brasil, who are hiding because the are afraid to be judged, because of the lack of knowledge. By telling their stories, we can help spreading the right information.

Let’s give HIV and AIDS a face.

We did the HIV monologues in 2013 only in Amsterdam, but Thomas his suicide made it clear that we have to think international. Sex is international,  it is the only language we all speak.

By telling the stories of people from all around the world we can help spread the knowledge, take the fear away, not pointing with a finger, but start to think about your own behaviour. By sharing the stories, I hope we realize that it is important for anybody who is having sex…gay or straight! 

Together with Marjo and Marieke, we will make it happen! The stories will be told!  We need your support, so if you also think the stories should be told and you want to contribute financially, just contact us.