Waarom?   14-01-2017

Mensen vragen vaak :”Waarom?”  Waarom ik wil doen wat ik doe. Er zijn voor iedereen, een steun proberen te zijn voor iedereen die het nodig heeft. Ik zal proberen een antwoord te geven op het :”Waarom?”  

Mijn eigen leven is vanaf de start moeilijk geweest. 2 Maanden te vroeg geboren in 1965, ik woog 3 pond en mijn moeder mocht mij niet zien na mijn geboorte. Ze had voor mij nl.al 2 kinderen verloren, die ook, net als ik, te vroeg geboren waren. Wat ze mij altijd vertelde, is, dat toen ze me zag, ze dacht :”deze red het wel”. Ik had pas na 2 maanden mijn eerste menselijke contact, buiten de couveuse en daarom zeg ik altijd..Ik ben onthecht geboren. 

De zin “deze red het wel”, is mij altijd bijgebleven. Ik red het inderdaad . Niet gemakkelijk, niet meteen, maar ik red het. Mijn ouders waren Jehovah’s getuigen en ik was ook een enthousiast volger, gedoopt op mijn 11e ,als een van de jongste ooit. Daar gingen veel gesprekken aan vooraf met volwassenen, om te kijken of ik het echt meende. Ook mijn vader was daarbij, als “ouderling “,zoals dat zo mooi genoemd wordt. Ik ben op mijn 16e uitgesloten, want ja, ik ben nu eenmaal homoseksueel en mocht al jong graag een glaasje drinken en daar is God niet blij mee. Uitgesloten worden, wil zeggen dat niemand van de geloofsgemeenschap nog iets met je te maken mag hebben, zelfs je eigen vader, waar je op dat moment nog gewoon woont.Je begijpt dat dat voor een heel gespannen sfeer zorgde.  Mijn moeder werd na mij ook uitgesloten, en toen pas kon de scheiding plaatsvinden, op grond van overspel. De onthechting  ging door.

Daar komt nog een geschiedenis van sexsueel misbruik bij, die vanaf mijn 5e tot mijn 14e plaatsvond. Een van de daders was ook Jehovah’s getuige. .en om de onthechting compleet te maken kan ik vertellen dat mijn moeder op mijn 14e het misbruik heeft gezien…en letterlijk is weggelopen en er nooit iets van heeft gezegd of iets aan heeft gedaan. De onthechting ging door.

Dit is maar een klein stukje van het verhaal ,dat mij heeft gemaakt tot de man die ik nu ben. Ik heb het wiel zelf uit moeten vinden. Ik heb mijzelf moeten redden. Ik heb mijn eigen familie moeten creëren. Ik stond vaak alleen. Dat zullen mensen niet willen geloven, want ik was en ben altijd blij, vrolijk en had altijd wel zin in iets leuks.

Maar alleen al dit kleine stukje uit mijn verleden, zorgt ervoor dat ik mensen wil helpen, door een lief woord, door een lang gesprek, door een knuffel, door ze te laten weten , dat niemand alleen staat. En helaas zijn er veel mensen die denken dat ze alleen staan, die wanhopig zijn, die het leven niet meer de moeite waard vinden. Geloof me, je kan bij mij altijd terecht. 

Daarom dus! 

WHY?

People always ask :”Why?” Why I do the things I do. I wanna be there for everybody, trying to help everybody. I will try to answer the:” why?”

My life has not been easy from the start. Born 2 months premature  in 1965, only 3 pounds and my mother was not allowed to see me right away, because before I was born , she lost 2 baby’s already, both born premature. She always told me, that the first thing she said when she saw me was: “This one will survive”. I had my first human contact after 2 months outside the incubator.  I was born detachted.

The sentence :” This one will survive”, always stuck with me. I am a survivor,  it is not easy, but I survive. My parents were Jehovah’s wittness and I was a devoted follower, baptisted at age 11.Before you get baptisted,  you talk a lot with the” elders” as they call them, to see how serious you are about devoting your live to God. My father was one of them. I was expelled at the age of 16, because being gay and also the fact that I started  drinking was  not according Gods wishes. Being expelled means that nobody from the “community” is allowed to talk to you or even look at you. You can imagine how weird it was to live in the same house as my father…the tension was unbelievable. My mother was expelled after I was and that was when they could get a divorce, on the grounds of adultry.  The detachement continued.

There is also a history of sexual abuse,  that took place from age 5 till age 14. One of the guys was also a Jehovah’s wittness, and to make the detachement even bigger, I can tell you that at age 14 my mother wittnessed the abuse and she littarly turned around and walked away and never spoke about it or did anything about it.

This is just a little part of the story, that made me the man I am today. I had to create my own happiness,  create my own family, I had to save myself ,and I did…all by myself.  People always have a hard time believing that, because I always smile ,I am always happy  .

This little part of my history ,makes me wanna help people, show them they are not alone , talking to them, giving them a hug, letting them know that nobody is alone. There are so many people wo feel desperate,  who feel alone and for who live has nothing more to offer, they think. Want you to know:  You can always count on me.

That’s why!

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s