Kijk ‘Moon Circus – Lady Marmalade’ op YouTube

Advertenties

Veranderingen

Waarom is het voor zoveel mensen toch zo moeilijk om veranderingen te accepteren? Mijn leven is in de afgelopen 11 maanden ingrijpend veranderd en ikzelf als persoon ook. Een ding zal nooit veranderen en dat is mijn missie om de wereld voor anderen, die het moeilijk hebben, een betere plek te maken. Door te communiceren en vooral door taboes heen te breken. Helaas is dat in de praktijk niet altijd mogelijk, doordat de mensen waar je mee wilt en soms moet samenwerken, blijven hangen in het stuk eigenbelang, persoonlijke vetes en financieel belang. 

Dat kan al gaan over zo iets simpels als de naam of locatie van een evenement. Er zijn sterke argumenten tegen de locatie bv. maar het moment dat je daar iets van durft te zeggen, zien ze dat als een oordeel. Zelfs als je met een alternatieve, gratis locatie komt, blijven ze hangen in hun persoonlijke strijd, wat het gezamenlijke doel absoluut niet ten goede komt. En als blijkt dat de “gezamelijk” gekozen naam de lading niet dekt…waarom daar dan toch wanhopig aan blijven vasthouden? 

Voor mij staat vast, dat je anderen alleen kunt helpen door naar de wereld te kijken vanuit hun standpunt en niet vanuit onze eigen, westerse blik. Daar bedoel ik mee , dat veel stichtingen en hulporganisaties een dubbele agenda hebben , waar de echte hulp onder lijdt.  Laten ze stoppen met alleen naar zichzelf te luisteren…laten ze leren communiceren…laten ze leren echt te luisteren. We kunnen de wereld, die we zelf gecreëerd hebben, absoluut een betere plaats maken, maar daarvoor zal ons eigenbelang echt naar een ander plan moeten en zelfs niet meer van belang moeten zijn. 

Laten we het gezamelijke doel eens zwaarder laten wegen dan onze persoonlijke frustraties. Dan zouden we misschien echt wat kunnen veranderen! 

Het vervolg  08-03-2017

“Follow the Sun”Dat is wat mijn vriend Thomas mij schreef in zijn afscheidsbrief. Hij kon niet accepteren dat hij gay was en seropositief. 

Ik was en ben al jaren actief op het gebied van acceptatie en praten over HIV. Ik ben dit jaar zelf 12 jaar seropositief en heb daar nooit een geheim van gemaakt. Al jaren ondetecteerbaar, wat inhoudt dat je het virus ook niet meer door kan geven.

De zelfmoord van Thomas heeft de urgentie van mijn missie duidelijk gemaakt. De verhalen moeten verteld worden. We kunnen en moeten van elkaar leren.

Het gaat om levens die door onwetendheid verwoest worden, moeders uit Italie ,die door onwetendheid hun kind kwijt raken, families in Zuid-Afrika waar bijna elk familielid overleden is aan AIDS, mannen en vrouwen uit landen als Turkije, Roemenië, Brazilie, Suriname, Verenigde Staten, die in angst leven, angst om eerlijk te zijn, angst om veroordeeld en gekleineerd te worden. 

Door hun verhalen te vertellen kunnen we de onwetendheid wegnemen. Laten we HIV en AIDS een gezicht geven.

Na in 2013 de HIV monologen op de planken gebracht te hebben ( alleen opgevoerd in Amsterdam), is het voor mij heel duidelijk dat het internationaal moet. 

Sex is internationaal…de enige taal die we allemaal spreken. 

Door de verhalen te laten vertellen, kunnen we veel leren van elkaar en nog veel belangrijker: veel afleren..niet veroordelen, niet met een vinger wijzen, want door naar de verhalen van anderen te luisteren groeit bij de onwetende medemens hopenlijk het inzicht, dat HIV en AIDS iedereen aangaat die sexueel actief is. Hetero of Homo.

Het enthousiasme waarmee Marjo en Marieke mijn ideeën ontvingen is voor mij hartverwarmend en geeft ook de urgentie aan. We kunnen voor dit project alle financiële steun gebruiken. Zie je ook de urgentie en wil je bijdragen, schroom niet om iets van je te laten horen!

We gaan het voor elkaar krijgen…de verhalen zullen verteld worden! 

Follow the Sun

That is what my friend Thomas wrote to me in his farewellnote. He could not accept being gay and HIV positive.

This year I will be HIV posotive for 12 years and from the start I decided never to keep it a secret and also decided to try to let people talk about it. I am undetectable for years, that means that you cannot transfer the virus to anybody. 

Thomas his suicide showed me the urgency to tell the stories. That is the only way we can learn.

Lives are destroyed because of a lack of knowledge. Mothers who lose their child in Italy, families that are suffering because of HIV and AIDS in Africa, man and woman from countries like Turkey, Romania, Surinam, Brasil, who are hiding because the are afraid to be judged, because of the lack of knowledge. By telling their stories, we can help spreading the right information.

Let’s give HIV and AIDS a face.

We did the HIV monologues in 2013 only in Amsterdam, but Thomas his suicide made it clear that we have to think international. Sex is international,  it is the only language we all speak.

By telling the stories of people from all around the world we can help spread the knowledge, take the fear away, not pointing with a finger, but start to think about your own behaviour. By sharing the stories, I hope we realize that it is important for anybody who is having sex…gay or straight! 

Together with Marjo and Marieke, we will make it happen! The stories will be told!  We need your support, so if you also think the stories should be told and you want to contribute financially, just contact us.

Denken voor een ander 18-02-2017

Waarom praten veel mensen niet met elkaar? Omdat ze voor de ander gaan denken. Ze willen graag praten, maar voeren het gesprek in hun hoofd en vullen de antwoorden voor de ander in. Dat kan dus nooit goed gaan. Ik weet nog goed dat dat een van de redenen was dat ik nooit met mijn vader sprak. Ik ging er al vanuit dat hij alles dat ik te zeggen had zou afkeuren. Dan is niet praten een gemakkelijke maar ook foute keus. 

We kunnen pas echt weten wat de ander ervan denkt, door het te vragen, door te praten. Niet vanuit angst voor afkeuring,  maar een gesprek vanuit vertrouwen. Denk niet : Hij of zij zal er wel dit of dat van vinden, maar ga het gesprek open in. Geloof me…dat werkt. Mensen zullen je verassen met hun reactie en die zal altijd anders zijn, dan jij in je hoofd had ingevuld. Door voor een ander te denken, beperken we onszelf in onze vrijheid. 

Vertrouw jezelf genoeg, om ook de ander dat vertrouwen te geven. 

THINKING FOR SOMEBODY ELSE

Why are people not talking to eachother?  Because they start thinking for somebody else. They would like to talk, but first they have the conversation in their mind and they fill in what the response of the people they wanna talk to will be. That will never work. I remember that was one of the reasons I never spoke to my dad. I assumed he would dislike everything I had to say. So I made the wrong choice not to talk to him.

We can only  know what the other thinks, by asking, by talking. Important, don’t talk from fear, but from trust. Don’t assume they will say one thing, but start the conversation with an open mind. Believe me…it works. You will be suprised by peoples responses and the response will always be different than you imagined. By thinking for somebody else, we limit our own freedom.

Trust yourself enough, so you can also give that trust to somebody else.

Mijn Hart  17-02-2017

Mijn Hart zit Vol 

Zorgen

Blijdschap

Hoop

Overgave

Passie

Stilte

Liefde

Wanhoop

Schuldgevoel

Wilskracht

En Licht…

My Heart is filled with 

Worries

Happiness

Hope

Acceptance

Passion

Silence

Love

Dispear

Guilt

Willpower

And Light…