Eerlijk   15-02-2017

Ik wil alles delen en vooral eerlijk zijn tegen mijzelf en iedereen. Ik hou van het leven, van het volgen van mijn hart, van het grijpen van nieuwe kansen. Maar er is het laatste jaar, sinds 10 mei, de dag dat we afscheid van Thomas hebben moeten nemen, iets wezenlijks in mij veranderd.  Dat ik mijn leven zo omgegooid heb, als in het laatste jaar, dat is mij niet vreemd. Dat ik mijn hart laat regeren weten we. Dat ik altijd het goede probeer te halen uit een slechte siuatie is alom bekend. 

Maar deze week, kwam het besef wat er wezenlijk veranderd is. Waar het tot 10 mei voor mij gemakkelijker was om te lachen, dan om te huilen, realiseer ik me dat het voor mij nu gemakkelijker is om te huilen dan het is om te lachen.

Het goede is er, maar het kost mij nu zoveel meer moeite om het te zien. Ik ben een blije en positieve man, maar waar dat voor 10 mei vanzelf ging, moet ik er nu hard voor werken om blij en positief te blijven. Ik kan het, omdat ik weet dat het absoluut de moeite waard is. Ik weet hoe donker de donkere kant kan zijn en ik doe er alles aan om in het licht te blijven…met af en toe wat schaduw. Het is alsof ikzelf het leven uitdaag….Ik kan het aan… Ik heb de kracht.

Honest

I want to share everything and just be honest, to myself and to everybody else.  I love life, I love following my heart, always looking out for new opportunities. But this last year, since may 10th, the day we had to say goodbye to Thomas, something shifted in me. Changing my life completly is not new. Letting my heart speak is normal. That I always see the good in a really bad situation is a fact.

This week I realized what has changed in me. It was always easier for me to laugh than to cry and since may 10 that has changed. It is a lot easier now to cry than it is to laugh.

I can still see the good, but I have to work harder to see it. I am a happy and positiv guy, but now that takes a lot of hard work and willpower. I can do it, because I know it is worth it. I know how dark the dark side can be, and I will do anything I can to stay in the light, with some shadows sometimes. Live is challenging me..I am challenging live.. I have the strength and power to do it!

Advertenties

Veel. 7-02-2017

Sinds dinsdag even terug in Nederland..voor hoelang weet ik nog niet. Wat kan een mens veel in een paar dagen! Hard gewerkt in de Brabanthallen, genoten van het verblijf bij Evelien en haar geweldige familie..wat een fijn weerzien na 30 jaar. En ik heb zin in het project waar ik ze bij zou kunnen helpen. Zondag door naar Amsterdam en dat blijft thuis…zo blij dat mijn nieuwe idee voor de HIV monologen met zoveel enthousiasme is ontvangen. Daar horen jullie snel meer over. En dan International Condomday…zeg maar Condomweekend. Zaterdagavond zijn we in Club NYX en zondagmiddag van 14.00-16.00 staan we op de Dam. Vandaag, nu dus, controle in het AMC en dan door naar mijn kinderen.

Dit maakt mij blij…en doet me vergeten dat ik echt wel dakloos ben. Zoveel liefde en vriendschap. Zoveel plannen.

A Lot.

Just got back in the Netherlands since tuesday. Worked my ass of for 4 days, had an amazing time with my friend Evelien, looking forward to start our project together. Back to Amsterdam on sunday..home…happy that my new idea for the HIVmonologues was accepted . Meeting with the AHF about International Condomday. Saturdaynight we will be at club NYX and sunday we will be at the Damsquare from 14.00-16.00

And all of this without a home..but I am happy. It is a lot but I love it.

Invloeden     28-01-2017

We vergeten wel eens hoe groot de invloed van onze jeugd kan zijn op ons heden en dat vaak ook is. Hoe we denken,  reageren, naar onszelf kijken. Ons zelfbeeld is daar gevormd. Ervan loskomen kan een lange en soms zware weg zijn.

Het besef dat het voor ouders moeilijk is om toe te geven dat er in de opvoeding fouten zijn gemaakt,  waar de kinderen de last van dragen. Het is zo moeilijk om ‘sorry’ tegen de kinderen te zeggen, want het geeft ze het gevoel dat ze gefaald hebben als ouders,  als rolmodellen, als opvoeders. Toch is het mogelijk om zelfs zonder een welgemeend ‘sorry ‘ van je ouders, los te komen van de bagage van je jeugd.

Door naar je ouders te kijken als mensen met hun eigen bagage,  hun eigen problemen, die dus ook invloed hebben gehad op hun manier van opvoeden. Neem  ze dingen die gebeurd zijn, niet kwalijk, maar probeer ze te begrijpen.  Door voor jezelf te kiezen,  kan je je ouders vergeven. De drang die we allemaal voelen om de goedkeuring van onze ouders te krijgen,  kan een verlammende werking hebben. Die drang naar goedkeuring van de verkeerde mensen (zelfs al zijn het je ouders),  maakt dat we in onze persoonlijke groei tegengehouden worden.

Als je verleden je heden is, heb je geen toekomst.  Dus vergeven,  niet vergeten  en loslaten.

IFLUENCES

We sometimes forget how big the influence of our childhood, our upbringing,  can be on our present life. How we think, feel,  respond or how we see ourselve,  it all started in our childhood.

To free ourselves from that influence can be a long and sometimes heavy journey. For parents it’s difficult to admit they made mistakes and that the children are suffering because of that. When they admit that, it feels like they failed as parents. That is why is is so difficult for parents to say ‘sorry’.

But it is possible to let go of the pain and suffering in your childhood,  without having to hear ‘sorry’ from your parents. Just look at your parents as people with their own luggage, their own struggle in life which influenced their way of upbringing. Don’t blame them, but try to understand them. By choosing for yourself, you can forgive your parents. Waiting for the approval of our parents, can make us disabled…keep us in one spot. The need for approval  from the wrong people, even if they are your parents, can hold us back in our personal growth.

If your past is your present, you don’t have a future.  So forgive, not forget, and let it go.

Lessen. 27-01-2017

 

Elke dag leren we weer wijze lessen. Nu de wijze lessen in praktijk brengen. Geloven in mezelf…in jou…in de liefde…in de toekomst.

 

 

LESSONS

Every day is filled with lessons we learn. Now I have to practice what I learned. Believing iin myself..in you…in love ..in the future.

I follow the Sun.

Volhouden      24-01-2017

Het gaat me lukken! Dat is de zin die mij vandaag op de been houdt. Het moet lukken! Ik voel al een paar dagen dat het moeilijk is om mezelf te motiveren. Het leven als puur gevoelsmens haalt je soms even in. Geen woning,  geen inkomen, dus zeg maar gerust blut, de B&B in Italie laat nog even op zich wachten, voor 2 werken terug naar Nederland om te werken en geen idee hoe het er over een maand voorstaat. 

Wat ik wel weet, is dat ik het volhoud, dat ik blijf proberen anderen en mijzelf te inspireren. Dat doe ik voor al door eerlijk te zijn, tegen jullie, maar vooral tegen mezelf. De telefoongesprekken en appjes uit Turkije en Nederland zijn belangrijk voor me, het samenzijn met mijn italiaanse familie is belangrijk, mijn droom in Italie blijft bestaan, ik zie mijn kids over 2 weken weer, ik ga weer even hard werken in Nederland ,het opstarten van mijn nieuwe project . Dat maakt allemaal dat ik het volhoud. 

Er zijn zoveel lieve, echte mensen om mij heen en dat is nu precies waar ik behoefte aan heb. Aan mij gesteund voelen. En dat doe ik. Mijn dankbaarheid kent geen grenzen.  

Ik hou vol!

HANG IN THERE.

I can do this! That is the short sentence that is keeping me going today. I have to do this. For a couple of days now, I feel it gets harder to motivate myself. Living on the top of your emotions can catch up with you. No house, no money, waiting to start the B&B in Italy, back to the Netherlands to work for 2 weeks and no clue how things will be in 1 month.

What I do know is that I can do it. I will keep on trying to inspire others and myself. By being honest to you guys and to myself. The phonecalls and messages I get from Turkey and from my friends are important, being with my Italian family is important, my dream for Italy is still there, I will see my kids in 2 weeks, looking forward to work in the Netherlands for 2 weeks, starting my new project.  That are just a couple of reasons why I know I can do it.

I am surrounded by so many good people, and that is just what I need. To feel your support. And I do feel that and thank you for that. 

It will work!