Veel. 7-02-2017

Sinds dinsdag even terug in Nederland..voor hoelang weet ik nog niet. Wat kan een mens veel in een paar dagen! Hard gewerkt in de Brabanthallen, genoten van het verblijf bij Evelien en haar geweldige familie..wat een fijn weerzien na 30 jaar. En ik heb zin in het project waar ik ze bij zou kunnen helpen. Zondag door naar Amsterdam en dat blijft thuis…zo blij dat mijn nieuwe idee voor de HIV monologen met zoveel enthousiasme is ontvangen. Daar horen jullie snel meer over. En dan International Condomday…zeg maar Condomweekend. Zaterdagavond zijn we in Club NYX en zondagmiddag van 14.00-16.00 staan we op de Dam. Vandaag, nu dus, controle in het AMC en dan door naar mijn kinderen.

Dit maakt mij blij…en doet me vergeten dat ik echt wel dakloos ben. Zoveel liefde en vriendschap. Zoveel plannen.

A Lot.

Just got back in the Netherlands since tuesday. Worked my ass of for 4 days, had an amazing time with my friend Evelien, looking forward to start our project together. Back to Amsterdam on sunday..home…happy that my new idea for the HIVmonologues was accepted . Meeting with the AHF about International Condomday. Saturdaynight we will be at club NYX and sunday we will be at the Damsquare from 14.00-16.00

And all of this without a home..but I am happy. It is a lot but I love it.

Advertenties

Invloeden     28-01-2017

We vergeten wel eens hoe groot de invloed van onze jeugd kan zijn op ons heden en dat vaak ook is. Hoe we denken,  reageren, naar onszelf kijken. Ons zelfbeeld is daar gevormd. Ervan loskomen kan een lange en soms zware weg zijn.

Het besef dat het voor ouders moeilijk is om toe te geven dat er in de opvoeding fouten zijn gemaakt,  waar de kinderen de last van dragen. Het is zo moeilijk om ‘sorry’ tegen de kinderen te zeggen, want het geeft ze het gevoel dat ze gefaald hebben als ouders,  als rolmodellen, als opvoeders. Toch is het mogelijk om zelfs zonder een welgemeend ‘sorry ‘ van je ouders, los te komen van de bagage van je jeugd.

Door naar je ouders te kijken als mensen met hun eigen bagage,  hun eigen problemen, die dus ook invloed hebben gehad op hun manier van opvoeden. Neem  ze dingen die gebeurd zijn, niet kwalijk, maar probeer ze te begrijpen.  Door voor jezelf te kiezen,  kan je je ouders vergeven. De drang die we allemaal voelen om de goedkeuring van onze ouders te krijgen,  kan een verlammende werking hebben. Die drang naar goedkeuring van de verkeerde mensen (zelfs al zijn het je ouders),  maakt dat we in onze persoonlijke groei tegengehouden worden.

Als je verleden je heden is, heb je geen toekomst.  Dus vergeven,  niet vergeten  en loslaten.

IFLUENCES

We sometimes forget how big the influence of our childhood, our upbringing,  can be on our present life. How we think, feel,  respond or how we see ourselve,  it all started in our childhood.

To free ourselves from that influence can be a long and sometimes heavy journey. For parents it’s difficult to admit they made mistakes and that the children are suffering because of that. When they admit that, it feels like they failed as parents. That is why is is so difficult for parents to say ‘sorry’.

But it is possible to let go of the pain and suffering in your childhood,  without having to hear ‘sorry’ from your parents. Just look at your parents as people with their own luggage, their own struggle in life which influenced their way of upbringing. Don’t blame them, but try to understand them. By choosing for yourself, you can forgive your parents. Waiting for the approval of our parents, can make us disabled…keep us in one spot. The need for approval  from the wrong people, even if they are your parents, can hold us back in our personal growth.

If your past is your present, you don’t have a future.  So forgive, not forget, and let it go.

Lessen. 27-01-2017

 

Elke dag leren we weer wijze lessen. Nu de wijze lessen in praktijk brengen. Geloven in mezelf…in jou…in de liefde…in de toekomst.

 

 

LESSONS

Every day is filled with lessons we learn. Now I have to practice what I learned. Believing iin myself..in you…in love ..in the future.

I follow the Sun.

Volhouden      24-01-2017

Het gaat me lukken! Dat is de zin die mij vandaag op de been houdt. Het moet lukken! Ik voel al een paar dagen dat het moeilijk is om mezelf te motiveren. Het leven als puur gevoelsmens haalt je soms even in. Geen woning,  geen inkomen, dus zeg maar gerust blut, de B&B in Italie laat nog even op zich wachten, voor 2 werken terug naar Nederland om te werken en geen idee hoe het er over een maand voorstaat. 

Wat ik wel weet, is dat ik het volhoud, dat ik blijf proberen anderen en mijzelf te inspireren. Dat doe ik voor al door eerlijk te zijn, tegen jullie, maar vooral tegen mezelf. De telefoongesprekken en appjes uit Turkije en Nederland zijn belangrijk voor me, het samenzijn met mijn italiaanse familie is belangrijk, mijn droom in Italie blijft bestaan, ik zie mijn kids over 2 weken weer, ik ga weer even hard werken in Nederland ,het opstarten van mijn nieuwe project . Dat maakt allemaal dat ik het volhoud. 

Er zijn zoveel lieve, echte mensen om mij heen en dat is nu precies waar ik behoefte aan heb. Aan mij gesteund voelen. En dat doe ik. Mijn dankbaarheid kent geen grenzen.  

Ik hou vol!

HANG IN THERE.

I can do this! That is the short sentence that is keeping me going today. I have to do this. For a couple of days now, I feel it gets harder to motivate myself. Living on the top of your emotions can catch up with you. No house, no money, waiting to start the B&B in Italy, back to the Netherlands to work for 2 weeks and no clue how things will be in 1 month.

What I do know is that I can do it. I will keep on trying to inspire others and myself. By being honest to you guys and to myself. The phonecalls and messages I get from Turkey and from my friends are important, being with my Italian family is important, my dream for Italy is still there, I will see my kids in 2 weeks, looking forward to work in the Netherlands for 2 weeks, starting my new project.  That are just a couple of reasons why I know I can do it.

I am surrounded by so many good people, and that is just what I need. To feel your support. And I do feel that and thank you for that. 

It will work!

Positief    22-01-2017

Ik ben een positief mens…in alle opzichten. Dat lijkt gemakkelijk, maar dat is het zeker niet. Positief blijven is een dagtaak, een taak die soms zelf voor mij te zwaar lijkt. Waarom?  Omdat dat is wat mensen van mij verwachten, Omdat dat is wat ik laat zien. Maar ik kan jullie verzekeren dat ik soms ook dreig weg te zakken in het donker. Zo gauw ik dat merk, zoals vandaag, omarm ik het. Het donker hoor net zo bij mij als het licht,  het positieve. Zolang ik me daar bewust van blijf, is het goed en hoe ik niet bang te zijn mezelf te verliezen in het donker.

Zelfkennis is de beste kennis zoals ik altijd zeg. Door mijn verleden én door mijn heden,  zou het te gemakkelijk zijn om het donker te laten winnen. Dat kan ik niet toestaan. Daarvoor zijn mijn kinderen, mijn familie,  mijn vrienden (de echte) en mijn toekomstplannen voor mijzelf te mooi! Dat zijn mijn lichtpuntjes in het donker en die krijgen mij altijd weer terug in het licht. En daar is het een stuk fijner dan in het donker, dat kan ik je verzekeren.

Ik hoop zelf dat mijn licht fel genoeg schijnt om ook andere de weg te wijzen. Mijn nieuwe project is ook weer een project, zoals de HIV Monologen uit 2013, waar ik andere mee hoop te helpen. Het is een project dat mij energie geeft en ik hoop veel andere ook. De B&B in Italie laat nog even op zich wachten, dus tijd voor andere projecten.  Dit nieuwe project is niet alleen goed voor mij, maar ik hoop ook voor veel mensen een steun te kunnen zijn , mensen die soms te lang in het donker zitten. Ik hoop zelf een lichtpuntje te worden. We kunnen en hoeven niet alleen te staan in het donker. 

Ik ben en blijf een positief mens en jullie zullen binnenkort meer horen over het project, want dat kan ik ook niet alleen. Ik heb er zin in!

POSITIV 

I am a positiv guy…in many ways. That sounds easy, but it takes a lot of work to stay positiv ,it is almost a full time job. A job that ,even for me, is too much sometimes.  Why? Because it is what people expect from me, it is what I show the world. But I can tell you…even I have days that the dark side looks attractive.  As soon as I realize the dark side is pulling, I welcome it. The dark side is as much a part of me as the light,  the positive side. As long as I am aware of that, the dark side will never win.

Knowing yourself is the best knowledge you can have. Because of my past and my present, it would be to easy to let the dark side win. That can never happen.  My kids, my family, my (real) friends and my future plans are my points of light in the dark and they always pull me through. And I can assure you, being in the light beats living in the dark.

I even hope my light shines bright enough to guide others. My new project, is, like the “HIV monologues ” I did in 2013 also a project to help others. It gives me energy and I hope it will do the same for many other people. Opening the B&B in Italy is gonna take some time, so there is time. I hope to help people who have been in the dark for too long, with my new project. I wanna be their light. Nobody should stand alone in the dark!

I am a positiv guy and you will hear more about my new project soon…because I cannot do it al by myself. Looking forward to it!